CO JE TRANSFORMACE

Proces změny, při kterém se velkokapacitní pobytové sociální služby tzv. ústavy, změní na takové typy sociálních služeb, které budou lépe vyhovovat individuálním potřebám jednotlivých uživatelů a které budou poskytovány v přirozené komunitě tak, aby uživatel mohl žít běžným způsobem života, jako jeho vrstevník.  

 

VIZE TRANSFORMACE

Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace

Dne 19. prosince 2011 schválila Rada Libereckého kraje usnesením č. 1696/11/mRK zapojení Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace do neinvestiční části projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR "Podpora transformace sociálních služeb". V návaznosti na toto rozhodnutí dne 10. dubna 2012 schválila Rada Libereckého kraje usnesením č. 510/12/RK zapojení zařízení do investiční části projektu.

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou postupně prošel procesem humanizace stávajícího pobytového zařízení, které souviselo se snížením počtu uživatelů na pokojích a zkvalitněním poskytované služby.Na základě vyhodnocení stávající situace v Domově s pracovníky MPSV ČR, Národního centra podpory transformace a zástupců zřizovatele vyplynulo, že je vhodné se do projektu zapojit a požádat o finanční prostředky pro investiční aktivity související s transformací poskytované sociální služby.

Na základě provedeného hodnocení nezbytné míry podpory uživatelů a mapování individuálních potřeb v zařízení pracujeme na vizi transformace, která je prvním krokem ke zpracování transformačního plánu. Zároveň probíhá s podporou Národního centra vzdělávání managementu a pracovníků v přímé péči.

Projekt je připravován a bude realizován podle Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/7396/Priloha_c01b.pdf které vydalo MPSV ČR.),

 

REALIZAČNÍ   TÝM

Ředitel organizace Ing. Jiří Bezouška

Tel.: 483 300 520

Email: bezouska@uspjbc.cz

 

Sociální pracovník PhDr. Oldřich Durst

Tel.: 483 300 521

Email: durst@uspjbc.cz

 

Odborný pracovník v zařízení

Národní centrum podpory transformace

Bc. Dana Stolínová

Tel. : 739 548 460

Email: dana.stolinova@trass.cz

 

Pověřený pracovník za Krajský úřad Libereckého kraje

Bc. Martina Teplá

Tel.: 485 226 446

Email: martina.tepla@kraj-lbc.cz


INFORMACE O TRANSFORMACI

http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/Transformace-socialnich-sluzeb-Libereckeho-kraje

www.kraj-lbc.cz

http://www.mpsv.cz/cs/7058

www.mpsv.cz

www.trass.cz