Informace pro zájemce o službu

Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N., p.o.,U Balvanu 4117/2., PSČ: 466 01

Informace pro zájemce o poskytnutí sociálních služeb – červen 2013. 

 

            Zájemci o sociální službu jakéhokoliv druhu uvedeného v zákoně č.108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách), mohou  o její poskytnutí nově žádat přímo kteréhokoliv registrovaného poskytovatele, jenž  službu toho druhu poskytuje  na smluvním základě osobám  vyhovujícím jeho cílové skupině. Základní informace o poskytovatelích kteréhokoliv druhu sociální služby jsou veřejně přístupné v  registru poskytovatelů sociálních služeb , dostupného pomocí internetu na webových stránkách Ministerstva práce a  sociálních věcí ČR(http://www.mpsv.cz) s odkazem na integrovaný portál MPSV, nebo pomocí vyhledávače- po zadání slov: registr poskytovatelů“.  Základní údaje o námi poskytovaných službách jsou na webu  (http://www.uspjbc.cz ). Rádi zodpovíme i Vaše případné dotazy .     


Ambulantní sociální služba

 „Centrum denních služeb“ (dále CDS), U Balvanu 2Jablonec nad Nisou , je určená osobám   s mentálním  nebo kombinovaným postižením[C1]ve stupni závislosti I. až III. a podle individuálního posouzení, ve stupni závislosti IV.

Kapacita CDS je pro 40 osob.

 Služba a denní program jsou  poskytovány v pracovních dnech (od pondělí do pátku) mezi 06,30 a 16,30 hodin.  

Budova CDS je  dvoupodlažní, bezbariérová, je umístěna v klidné části centra města, je dobře dostupná. V blízkosti jsou zastávky MHD, vlakové nádraží, tramvajové zastávky.

Uživatelé jsou rozděleni do skupin po 5 - 8. Systém nabízených služeb je koncipován tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů. Denní programy se co nejvíce přibližují programům lidí v běžném životě.

Čas je vyplněn aktivizačními programy (výroba svíček, ručního papíru, textilních výrobků, výrobků z proutí, pediku, obrázky z ubrouskové techniky), které probíhají na aktivizačních místnostech, zábavou, sportovní činností, kulturou apod. Snažíme se zvyšovat rozumové, pohybové, komunikační a praktické schopnosti a dovednosti.  Všechny činnosti mají  jedno společené– inidivuální přístup, vzájemné porozumění a respekt.

Docházející k nám uživatelé z rodin nebo z pobytových sociálních služeb.

V CDS nevaříme, obědy dovážíme od jiného subjektu. Máme možnost výběru ze 4 teplých jídel.  

            Výběr a cena služby péče je volitelná, a to v hodinové sazbě ( t.č. 60,-Kč za hodinu pobytu) nebo v paušální denní sazbě, tj. abonentně na celý kalendářní měsíc ( cca ½ příspěvku na péči) . Cena stravy normální (bez diety) je nyní 65,-Kč /1 oběd s možností předchozího výběru z týdenního jídelního lístku.    

           

Pobytová sociální služba

 „Domov pro osoby se zdravotním postižením“, s celkovou kapacitou 36 osob je zatím plně kapacitně obsazena ženami. Domov je určen pro cílovou skupinu dospělých, závislých na pomoci jiné osoby z důvodu zdravotního postižení , jímž je mentální retardace (tj.vývojové omezení v rozvoji a uplatnění některých schopností socializačních a kognitivních), případně kombinovaná s jiným než psychotickým zdravotním postižením. Bydlení je v budovách se schodištěm bez výtahu , proto je žádoucí schopnost prostorové orientace a samostatné chůze i do schodů .  V domovech je celkem 6 skupinových domácností po 6 lidech , kteří  obývají pokoje 2-3 lůžkové (v Erbenově ulici 21) nebo 1-2 lůžkové pokoje (v Lesní ulici 27a) . V případě uvolnění místa v určité skupinové domácnosti uplatňujeme princip výběru  žadatele nejlépe vyhovujícího potřebám soužití a péče v této domácnosti.  Současné úhradové ceny jsou denně 121,-Kč za stravu (zálohově) + 115 až 125,-Kč za ubytování + odvod celého přiznaného příspěvku na péči .

             Nemáme registraci k poskytování sociální služby druhu „Domov se zvláštním režimem“ , proto nevyhovíme žadatelům , jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažně narušovalo kolektivní soužití, (například pro chronickou duševní nemoc nebo návykové závislosti, vyžadující stálý dohled) .

                                                          

  Zpracoval : PhDr.Oldřich Durst, sociální pracovník


 Formulář žádosti o službu, Dotazník zájemce o službu  - viz Dokumenty