Domov Erbenova

DOMOV pro lidi se zdravotním postižením, Erbenova 21, Jablonec nad Nisou

odpovědný vedoucí: Mgr. Martina Hladíková Telefon: 483 312 366


bariérová dvoupatrová budova s podkrovím, kde žije 24 uživatelek – jsou rozdělené do skupin po 6ti uživatelkách. Každá skupina zde má dva třílůžkové pokoje, obývací místnost, kuchyňku s jídelnou, koupelnu, WC Zde žijí uživatelky ve stupni závislosti II. – IV.

Poslání Domovů:

Podpora lidí s mentálním postižením v dospělém věku dle jejich individuálních schopností, tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti. Umožnit dospělým lidem s mentálním postižením způsob života srovnatelný s jejich vrstevníky.

Cíl Domovů:

1. Vytvořit, současným i budoucím uživatelům, zázemí, které je bude co nejvíce blížit životu ostatní populace a zároveň bude naplňovat jejich potřebu jistoty a bezpečí domova ( více než polovina uživatelek nemá totiž žádnou vazbu na svojí rodinu), vytvářet laskavé a příjemné prostředí.

2. Podporovat jejich sebevědomí, rozvíjet samostatnost ve všech oblastech jejich života, respektovat individuální potřeby.

3. Průběh dnů dospělých lidí s mentálním postižením co nejvíce přibližovat činnostem lidí v běžném životě – pracovní činnosti, zábava, odpočinek podle chuti( pasivní nebo aktivní), péče o domácnost, udržování sociálních vazeb, využívání nabídky služeb ve městě.

Způsob naplňování cílů:

Máme oddělené bydlení od pracovně výchovné činnosti. Uživatelky bydlí v Domově a docházejí podle svých možností pracovat. Některé nacházejí pracovní uplatnění v rámci pracovní terapie v Centru denních služeb a to v době od pondělí do pátku ( viz CDS).

Jiné uživatelky chodí do zaměstnání a pracují na částečné úvazky. Tam, kde jsou doma chceme, aby tak i žily. V rámci svého bydlení se starají o domácnost (praní, příprava jídla, úklid apod.) , odpočívají, využívají nabídky volnočasových aktivit(rekreační pobyty, výlety, plavání, divadlo, městská knihovna apod.) a to podle své potřeby, chuti a přání. Zároveň podle individuálních schopností dostávají takovou míru podpory jakou skutečně potřebují.

Služby poskytujeme v menších skupinách – jednu skupinu tvoří šest uživatelek. Každá skupina má určeny stálé kmenové zaměstnance, kteří zároveň vykonávají funkce klíčových pracovníků. Počet pracovníků na skupinu je určen podle individuálních schopností uživatelek.

Cílová skupina:

Lidé s mentálním postižením ( ve stupni závislosti II. – IV. ) starší 18ti let

Bez psychiatrické zátěže

Bez potřeby trvalé zdravotní péče

V současné době je pobytová služba poskytována výhradně ženám, které z důvodu trvalého zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby