Centrum denních služeb

Centrum denních služeb, u Balvanu 2, Jablonec n. N. příspěvková organizace

Vedoucí : Bc. Petronila Pilná   Telefon: 483 320 735


Poslání CDS

Posláním CDS je podporovat lidí s mentálním postižením, dle jejich individuálních schopností tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti.. Podporovat je v seberealizaci a nabízet jim pracovní činnosti, které posilují jejich sebevědomí, sebedůvěru a soběstačnost. Podporujeme vlastní aktivitu uživatelů.

Cíl CDS

Našim cílem je vytvořit uživatelům podnětné zázemí, které je bude co nejvíce podporovat v oblasti pracovního zapojení. Naší snahou je hledat nové cesty ke zvyšování úrovně rozumových, pohybových, komunikačních a praktických schopností a dovedností a tím zvyšovat kvalitu jejich života. Snažíme se každému uživateli, podle jeho individuálních schopností a přání, nalézt vhodné pracovní aktivity. Učíme je jednoduchým pracovním úkonům vedoucích ke konkrétní pracovní činnosti. Podněcujeme jejich zájem o nabízené činnosti. Zároveň udržujeme jejich již získané znalosti, dovednosti a návyky.

Lidé s mentálním postižením by měli mít možnost prožít svůj den jako ostatní, měl by být vyplněný aktivní činností, prací,zábavou, kulturou. Práce a aktivita dává životu smysl.

Způsob naplňování cílů:

Uživatelé CDS májí potřebu pracovat. Své práci se dokáží věnovat s velkým zaujetím a trpělivostí, což někdy přináší překvapivé výsledky. Všechny činnosti CDS mají jedno společné, a to je individuální přístup k uživateli, vzájemné porozumění a respekt. Uživatelé CDS mají možnost pracovat v terapeutických dílnách, kde se vyrábějí zajímavé a různorodé výrobky.

Nabízené programy a aktivity

aktivizační programy

 • pracovní terapie v textilní dílně
 • dílna s přírodními materiály (proutí, pedig, suché květy apod.)
 • dílna na výrobu svíček, ručního papíru
 • ubrouskové techniky
 • kroužek keramiky
 • canisterapie

doplňkové aktivity

 • Opakování školních znalostí a dovedností (trivium)
 • Práce na počítači, práce s internetem, využívání výukových programů
 • Výchovy – rozumová, smyslová
 • Výtvarný klub- používání nejrůznějších výtvarných technik
 • Hudební klub – muzikoterapie, pohybový projev podle hudby
 • Klubová činnost – společenské hry, četba z knih, sledování TV, videa
 • Ruční práce – pletení, háčkování
 • Individuální pracovní terapie
 • Řečová výchova a logopedie – rozvoj verbální a nonverbální komunikace, rozvoj slovní zásoby, alternativní komunikace
 • Obecná, zdravotní, kondiční, kooperační a rehabilitační cvičení
 • Divadelní představení pro školy
 • Kroužek vaření
 • kroužek stolního tenisu
 • plavání

Cílová skupina

 •  osoby s mentální postižením
 • osoby s mentálním a kombinovaným postižením

V CDS neposkytujeme službu osobám , které 
 • nepotřebují podporu v souladu s posláním organizace
 • nad kapacitu zařízení


Kde je služba poskytována:

CDS je zařízení s denním pobytem. Službu poskytujeme v dvoupodlažní bezbarierové budově, která byla za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje zcela nově zrekonstruována.Výhodou je nájezdová rampa a parkovací plocha před CDS.

Objekt je umístěn v klidné části města, ale téměř v centru. Dostupnost zařízení je velmi dobrá, CDS se nachází pod hlavním nádražím Jablonec nad Nisou, u konečné tramvajové zastávky do Liberce a v blízkosti jsou i zastávky MHD.

Kolem budovy je terasa, kterou naši uživatelé využívají k relaxaci a odpočinku.

Doba poskytované péče v CDS:

Provozní doba CDS je od 6,30 do 16,30 hodin. Služby, v plném rozsahu péče a denní program uživatelů, jsou rozděleny do proporcí v čase od 8,30 hod do 14,30 hodin. Služba je poskytována denně, kromě sobot, nedělí a svátků.