Aktuálně‎ > ‎

Návštěva Hasičského záchranného sboru v Jablonci nad Nisou

přidáno: 31. 3. 2016 2:09, autor: Centrum denních služeb   [ aktualizováno 31. 3. 2016 2:10 ]

Návštěva uživatelů CDS Hasičského záchranného sboru ČR, odbor Jablonec nad Nisou

Poděkování

Dne 23. 3. 2016 skupina našich uživatelů, osob s mentálním postižením, dostala možnost nahlédnout do zákulisí Hasičského záchranného sboru České republiky územní odbor Jablonec nad Nisou.

Dozvěděli jsme se, že pracovníci HZS zajišťují ochranu životů, zdraví a majetku před požáry. Musí však zajistit i spolupůsobení celé řady faktorů. K  těm základním patří stanovení a plnění úkolů a opatření v oblasti předcházení požárům, připravenost k hašení požárů a zabránění jejich šíření, jakož i vlastní činnosti při hašení požárů. Požární prevence je organickou a nedílnou součástí celého systému a do značné míry ovlivňuje úspěšnost fungování jednotlivých prvků i systému jako celku.

Pracovní jednotkou požární ochrany tvoří velmi dobře organizovaný tým tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.). Toto všechno jsme měli možnost shlédnout, zeptat se na informace, které nás zajímaly. Otázek jsme měli mnoho a času nebylo nazbyt.

Pozornost a pochvalu si zaslouží vzorný pořádek, řád a systém. Každý člověk přesně ví a zná své úkoly, každá věc má své místo. Všechno je v naprosté čistotě, srovnané a uložené. Dostali jsme možnost sáhnout si na hasičskou výstroj a pomůcky.

Velké poděkování patří mjr. ing. Ladislavu Žákovi, DiS., veliteli stanice Jablonec n. N., který celou akci připravil a zorganizoval a obrovské poděkování a obdiv panu nprap. Bc. Jiřímu Lupínkovi, který nás velice trpělivě, ochotně a profesionálně provázel celým oddělením. Prohlídku doplňoval výkladem, který byl nejen zajímavý, ale hlavně poučný. Jsme rádi, že jste si udělali čas na naše handicapované klienty, že jste k nim přistupovali jako k běžným osobám, bez předsudků a ironie.

 Jsme rádi, že chráníte naše životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry, že nabízíte účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí.


Na oplátku Vás zveme k nám do Centra denních služeb Jablonec n. N., podívat se co umíme, co dovedeme.

Děkujeme.

S pozdravem uživatelé CDS